Bolig

Jobber du delvis hjemmefra? Her er reglene

JOBB, ARBEIDSTAKER, HJEMMEARBEID: Det finnes en egen forskrift som tar sikte på å regulere arbeidsforhold der hjemmearbeid benyttes eller tilbys ansatte...