Permisjon: Bygg på hus og hytte skattefritt

SABBATSÅR, PERMISJON, BYGGING, SKATT: Bruker du sabbatsår eller permisjonstid til å bygge hytte, reparere eneboligen eller drive med annet byggearbeid for deg selv, kan verdien av arbeidet som du utfører gi deg økonomiske fordeler.

For det første: Dreier det seg om vanlig vedlikehold eller nødvendige reparasjoner på huset eller hytta, er verdien av arbeidet ditt alltid skattefritt, så sant du ikke tar deg fri fra arbeidet for å foreta vedlikeholdet eller reparasjonen. Økonomisk er gjør-det-selv-arbeidet gunstig i forhold til om du måtte betale håndverkere for samme jobben av penger som allerede var skattlagt.

For det andre: Selv om verdien av ditt eget og familiens byggearbeid med bygging, utvidelse, påbygg, påkostninger i prinsippet er skattepliktig (unntatt for arbeid i fritida), blir den eventuelle påplussing på inntekten liten i forhold til hva det ville ha kostet å betale håndverkere for jobben.

For det tredje: Reglene for skattefritak etter bo- og eietid gjør at et senere salg av huset eller hytta innebærer at du til sjuende og sist slipper å skatte av verdien av eget arbeid – så sant du ellers oppfyller kravene for skattefritak på gevinst ved boligsalg. Da har du fått virkelig godt betalt for byggearbeidet i sabbatsåret.

For det fjerde: Kommer du i den situasjon at eventuell gevinst ved boligsalget blir skattepliktig – eller tilsvarende at et tap gir rett til fradrag – blir verdien av egenarbeidet plusset på inngangsverdien (kjøpesum mm) når gevinst eller tap beregnes. Det betyr mindre skatt på gevinst, eventuelt større fradrag for tap.

Og nå har vi ikke regnet med gleden og det personlige utbyttet av å gjøre noe annet enn det du vanligvis gjør. Det er ofte det som skaper drømmen om sabbatsåret …

Sjekk DrivBedre-pakken – 21 e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter