Lønnstaker? Pensjonist? Forhåndsutfylt er ikke ferdigutfylt!

SKATTEMELDING, SELVANGIVELSE, FORHÅNDSUTFYLT, SKATT, FRADRAG, LØNNSTAKER, PENSJONIST: Skattebetalerforeningen, minner om at forhåndsutfylt ikke er det samme som ferdigutfylt og at Skatteetaten ikke alltid er din beste venn og rådgiver i privatøkonomiske saker.

Selv om skattemeldingen (selvangivelsen) er forhåndsutfylt, er det altså viktig å gjøre noen enkle kontrolløvelser. Det er nemlig du som sitter med det hele og fulle ansvar for at tallene blir korrekte, ikke Skatteetaten – selv om mange av tallene er fylt ut av skattemyndighetene.

Opplysninger som vanligvis er forhåndsutfylt er særlig innberettede opplysninger fra arbeidsgiver, pensjonsutbetaler, bank, forsikringsselskap, boligselskap, barnehage, skolefritidsordning, fagforening og gaver til frivillige organisasjoner.

Andre opplysninger som Skatteetaten selv sitter på, er for eksempel opplysninger om fast eiendom, aksjer og motorkjøretøy.

Dersom disse opplysningene ikke er korrekte, må du korrigere dem i skattemeldingen.

Pass på fradrag du kan ha krav på

Skatteetaten mottar ikke opplysninger om alle fradrag du kan ha krav på. Viktige fradrag kan være utelatt. Ifølge Skattebetalerforeningen kan det for eksempel gjelde:

  • private lån eller fordringer
  • skattepliktige utleieinntekter
  • formue eller inntekt i utlandet
  • endring av skatteklasse
  • privat dagmamma
  • sykdomsfradrag
  • kjøp eller salg av bolig

Du trenger ikke levere

Er alle tall og opplysninger i den forhåndsutfylte skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister korrekte, trenger du ikke levere. Da blir du lignet ut fra de tallene som står der.

MERK! De som har mottatt skattemelding for næringsdrivende må uansett levere (og det må skje elektronisk, papir blir ikke godtatt fra næringsdrivende). Er næringsinntekten på null kroner, må du legge ved en blank næringsoppgave.