Kontorgodtgjørelse bedre enn fradrag for hjemmekontor

HJEMMEKONTOR, KONTORGODTGJØRELSE, FRADRAG: En arbeidsgiver kan utbetale kontorgodtgjørelse til lønnstaker og frilanser som bruker hjemmekontor i yrket – eventuelt i tillegg til arbeidsplass på jobben.

En slik godtgjørelse er trekkfri og skattefri for mottakeren, enten opp til standardfradraget på 1850 kroner pr år (sats for 2021), eller etter beregning av fradrag ut fra arbeidstakerens faktiske utgifter ut fra hjemmekontorets andel av boligarealet.

Les hele artikkelen på DrivBedre.no