Kjøreboka: Trykt hefte A5 for alle bilordninger

Risangers hendige og oppdaterte kjørebok (trykt hefte, A5-format) utgis hvert år i ny utgave. Kjørebok 2017 foreligger, samtidig som Kjørebok 2016 fortsatt er i salg.

Kjøreboka tas i bruk av stadig flere firmaer og privatpersoner. Svært enkel å bruke – fullt oppdatert. 

Heftet passer glimrende i bilens hanskerom.

«… ryddige og enkle å bruke … tilfredsstiller ligningskontorets krav til kjørebøker … en nyttig og viktig investering.» (Dine Penger)

Kjøp RISANGERS KJØREBOK 2017 hos Adekvat

Kjøp RISANGERS KJØREBOK 2016 hos Adekvat

RISANGERS KJØREBOK har de siste årene ligget høyt oppe på boklista for generell litteratur i Norge i ukene rundt årsskiftet.

Regnskapsrådgivere og skattemyndigheter gir sterke signaler om at all kjøring i tjeneste eller i næring må være tilfredsstillende dokumentert for å unngå skattesmell. Vår kjørebok anbefales, nettopp fordi den er så lett å fylle ut på stedet og så godt egnet til å ha liggende i bilen. Kjøreboka gir klar beskjed.

Trykt kjørebok OK

Også i 2017 er det tilstrekkelig å dokumentere kjøring i yrke og virksomhet ved bruk av trykt kjørebok eller tilsvarende.

Bare på to klart definerte områder det vil bli stilt krav om elektronisk kjørebok i 2017 (på samme måte som i 2016):

 1. Tilfeller der skattyteren ønsker å bli beskattet for fordel ved privat bruk av firmabil eller yrkesbil ut fra faktisk dokumentert kjøring privat (i stedet for etter sjablongregel).
 2. Tilfeller der skattyteren vil ha redusert fordelssats ved å dokumentere at firmabil eller yrkesbil er brukt mer enn 40.000 km i yrket. (Satsen settes da til 75 prosent av ordinær fordelssats.)

Mer om Risangers kjørebok

 • Et tosidig kalendarium for hver måned, med plass til dato for kjøringen, diverse utgifter, antall km, samt eget felt for «Kjøringens formål, kunde, adresse evt reiserute».
 • Nyttige biltips.
 • Egen rubrikk for ekstragodtgjørelse for frakt av utstyr, passasjer(er) og/eller kjøring på skogs- eller anleggsvei.
 • En A4-kopi av hver måneds utfylte tjenestekjøring – undertegnet av bilfører – er et fullverdig bilag i arbeidsgivers eller i den selvstendig næringsdrivendes eget regnskap.
 • Regnskapsnotater ordnet uke for uke. Egne rubrikker for drivstoff, olje, vask, service og reparasjon og forsikring og avgifter.
 • Skjema for årsstatistikk kjørebok.
 • Skjema for oppgjørskontroll: Når er kjøreskjema levert? Når er godtgjørelsen mottatt? (Hvis dette er aktuelt.)
 • Plass til egne notater.
 • Regelverket om kjørebok og detaljkravene til dokumentasjon.

RISANGERS KJØREBOK (trykt hefte, A5) kan også benyttes til å dokumentere:

 • Skattefri bilgodtgjørelse for kjøring med egen bil
 • Fradrag ved ligningen for kjøring med egen bil
 • Bilag til regnskap for bruk av nærings-/yrkesbil
 • Firmabilkjøring – dokumentasjon av tjenestekjøring

Bedre føre var …

Alle med bil som brukes i virksomhet eller yrke – pluss eventuell arbeidsgiver – trenger sitt eksemplar. Ved bokettersyn stilles det ofte svært strenge krav til at alle formaliteter er i orden, og at kjørebøkene er konsekvent og ordentlig ført. «Hvis du ikke fyller ut en kjørebok som ligningskontoret godkjenner, kan du nemlig fort få en ubehagelig skatteoverraskelse.» (Dine Penger)

Vårt tips: Bedre føre var …

Kjøp RISANGERS KJØREBOK 2017 hos Adekvat
Kjøp RISANGERS KJØREBOK 2016 hos Adekvat

Aktuell e-bok fra Risanger

Risangers e-bok 013 «BILLIGSTE BILHOLD I SMÅBEDRIFTEN» oppdateres med alle detaljer om reglene for bilbeskatning.

Kjøp e-bok 013 (epub)
Kjøp oppdateringsabonnement på DrivBedre-pakken (med e-bok 013 inkludert)