Hjemmekontor: Fradrag kan gi skatteplikt ved boligsalg

HJEMMEKONTOR, FRADRAG, BOLIGSALG, SKATT: Hjemmekontorfradrag kan medføre at du får skatteplikt ved et ellers skattefritt boligsalg.

Vær oppmerksom på dette faremoment når du fører til fradrag bruk av deler av din egen bolig til kontorformål eller lignende i sammenheng med næringsinntekt:

Du kan ved salg av boligen risikere skatteplikt for gevinst på den delen av boligen som gjelder hjemmekontoret, mens gevinsten på resten av boligen er skattefri etter vanlige regler.

Dette gjelder ikke for en lønnstaker med hjemmekontor, men bare når det er snakk om næring drevet hjemmefra.

TIPS! Har du hjemmekontor/næringslokaler i en bolig som ligger an til å selges med gevinst, bør du avvikle hjemmekontoret/lokalene minst ett år før salget – og la lokalene bli brukt til boligformål – slik at det kan opparbeides botid også i denne delen av boligen.

Du må naturligvis la være å føre næringsbruk av boligen til fradrag i den siste næringsoppgaven før salget.

På denne måten vil også gevinst som faller på (den tidligere) hjemmekontor/nærings-delen av boligen være skattefri.

Ligger et eventuelt boligsalg derimot an til tap, kan det være lurt å opprettholde næringsbruken, slik at tapet på hjemmekontoret/næringsdelen av boligen gir rett til  fradrag.

EKSEMPEL: Næringsdelens andel av tapet ved boligsalget settes til 100.000 kroner og kan gå til fradrag i selvangivelsen. Årets skatt blir da redusert med opptil 22.000 kroner (2011).

Mer om disse reglene finner du i vår ebok Hjemmekontor, lokaler – skattefeller, fradrag

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.