Airbnb-utleie av to leiligheter: Skattepliktig – og normalt momspliktig

AIRBNB, UTLEIE, SKATT, MOMS: Skattedirektoratet publiserte den 16. august 2016 en bindende forhåndsuttalelse om at to leiligheter planlagt innkjøpt til bruk i kontinuerlig korttidsutleie via Airbnb vil utgjøre en virksomhet skattemessig.

Det skal beregnes personinntekt for utleieren.

I tillegg avga Skattedirektoratet en veiledende uttalelse – som er svakere enn enn en bindende uttalelse – om at utleien normalt vil være momspliktig.

2,5 millioner

Leilighetene som planlegges anskaffet i «Lillevik» (sted anonymisert) vil være i størrelsesorden 50-70 kvadratmeter, med anskaffelseskostnad på ca 2,5 millioner kroner.

Skattyteren planlegger å leie ut begge leilighetene via Airbnb, hvor leilighetene vil være tilgjengelige for dags-, ukes- og månedsleie.

Det vil opereres med egne priser for dags-, ukes- og månedsleie. Prisene vil justeres gjennom året avhengig av sesong.

Utleieren vil ikke selv benytte leilighetene.

Airbnb står for transaksjonene

Airbnb vil være ansvarlig for å gjennomføre transaksjonen (betalingen) mellom utleier og leietaker.

I forhold til ordinær utleie vil det være en del merarbeid knyttet til vedlikehold av markedsføringsmateriell, kundekontakt, renhold og vaktmestertjenester, går det fram av beskrivelsen.

I leilighetene er det lagt til rette for selvhushold og det vil ifølge utleieren ikke bli tilbudt tjenester som skifte av sengetøy/håndklær, matservering eller vasking i periodene leilighetene er leid ut.

Underentreprenør

Utleieren tar sikte på å inngå avtale med en underentreprenør for utførelse av flere av disse oppgavene, slik som fjerning av søppel, enkel vasking/rengjøring, skifting/vasking av sengetøy mellom leieoppholdene.

Utleieren vil selv stå for overlevering av nøkler til gjester, og han vil også være kontaktperson under oppholdet.

Dette innebærer at utleieren vil bistå dersom det er noe galt med leilighetene (internet, tv mm) eller noe må skiftes (lyspærer ol).

Aktivitetsnivået til utleieren vil nødvendigvis variere noe avhengig av om det er inngått dags-, ukes eller månedsavtaler med leietaker(e).

Det legges også opp til at deler av aktiviteten vil bli utført av underleverandører.

(Kilde: BFU 6/16. Avgitt 30. juni 2016)

Summa summarum, ifølge Skatteetaten: Inntekt etter fradrag for kostnader beskattes tilsvarende annen næringsvirksomhet. MVA-plikt kan bli aktuelt fra og med en omsetning på 50.000 kroner innenfor en 12 måneders periode, men dette siste er foreløpig uavklart.

Les hele forhåndsuttalelsen her

Les også vår e-bok Hjemmekontor, lokaler – skattefeller, fradrag

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!