Leie ut hjemmekontor skattefritt til arbeidsgiveren?

HJEMMEKONTOR, UTLEIE, ARBEIDSGIVER, ARBEIDSTAKER, SKATT: Selv om utleieinntekt fra fritakslignet bolig normalt er skattefri, kan det bli annerledes hvis leietakeren er din egen arbeidsgiver eller en annen nærstående.

Utbetalinger fra arbeidsgiver til arbeidstaker eller fra «eget» aksjeselskap til aksjonær, for leie av lokaler i vedkommendes bolig eller fritidseiendom, skal behandles helt eller delvis som

Les hele artikkelen på DrivBedre.no