E-bøker om skatt, økonomi mm

Alle ebøkene inngår i DrivBedre-pakken

Her ser du en oversikt over våre e-bøker.

Se mer om innholdet i den enkelte e-bok i linkene nedenfor.

Linkene henviser til Paal Stavrums nettbutikk, som har tatt over ansvaret for ebøkene.

MERK! Alle e-bøkene leveres i to formater samtidig: Både epub og pdf. Alle e-bøkene inngår ved kjøp av DrivBedre-pakken.

 

BESTE SELSKAPSFORM – FORDELER OG ULEMPER – Her får du hjelp til å velge riktig selskapsform, alt etter din egen konkrete situasjon.

BILLIGSTE BILHOLD I SMÅBEDRIFTEN – Velg riktig bilordning – spar penger: Beregninger og kalkyler både for næringsdrivende, arbeidsgivere og ansatte.

FAMILIEN, FIRMAET, SKATTEN – Skatt, fordeling av inntekt og overskudd mm i familien. Familiemedlemmer som medeiere, ansatte osv.

FRIE YRKER OG SKATT – Skatt og fradrag for  frie yrker, frilansere mv. Nyttig for alle med næringsinntekt i virksomheten.

GODT SAGT! – SMÅBEDRIFTENS SITATBOK – Hundrevis av gode, ferske, frekke, formfullendte sitater – midt i blinken til alle sammenkomster, hverdag og fest.

HJEMMEKONTOR, LOKALER – SKATTEFELLER, FRADRAG – Hjemmekontor, lokaler – regler, skatt: Fradrag kan gå fra null til femsifrede beløp, alt ettersom.

KUNSTNERE OG SKATT – Skatt og fradrag for kunstnere og beslektede grupper. Nyttig for alle med næringsinntekt i virksomheten.

LØNN, FRILANS, NÆRING: HVA LØNNER SEG – NÅR? – Fordeler og ulemper med lønns-, frilans- og næringsinntekt. Hvilke inntekter lønner seg best – når?

MOMS – IKKE MOMS? – Lettforståelig om moms – når, hva og hvordan. Denne eboka ser på område etter område: Moms – eller ikke moms?

NÆRINGSRAPPORT SKATT – GJØR-DET-SELV – Lettforståelig og oppdatert hjelp til utfylling av Næringsrapport skatt eller av næringsoppgave. Spar penger, ta årsoppgjøret selv.

ØKONOMIFALLGRUVER I EGEN BEDRIFT – Slik styrer du unna økonomiske feller i din bedrift: Skatt, fradrag, avgift, lønn, trekk, regnskap, økonomi.

PARAPLY FRA BANKEN – NÅR SOLA SKINNER – Humor og gode poenger rundt økonomi og pengebruk: Når det regner vil banken ha paraplyen tilbake ..

REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN – Reise- og diettkostnader – skatt, fradrag, satser. Kan du kreve statens satser på reise? Fradrag uten kvitteringer?

SKATTEFRIE INNTEKTER – Skattefri inntekt privat og i næring – hva, hvordan og hvor mye? Skattefritaket dobler ofte netto verdi.

SKATTEPLANLEGGING: ABC FOR SMÅBEDRIFTEN – Ikke betal mer skatt i virksomheten enn skattereglene krever. Planlegging for å trygge foretaket på sikt.

SKRIBENTER OG SKATT – Skatt og fradrag for skrivende folk og andre. Nyttig for alle med næringsinntekt i virksomheten.

SMARTE SKATTEFRADRAG I EGET FIRMA – Skattefradragskatalog for alle med egen virksomhet. Sikrer at du ikke går glipp av fradrag pga uvitenhet.

SMARTE SKATTEGODER I EGET AS – Ekstraytelser og frynsegoder til ansatte i og eiere av AS, NUF, SA. Når er jobbgodene skattefrie?

SMARTE SKATTEGODER TIL NÆRINGSDRIVENDE – Skattefradrag for næringsdrivende – hva, hvor mye og hvordan? Hvilke kostnader kan trekkes fra?

START DITT EGET AS – Hjelp for alle som vurderer om de nå skal starte eget AS. Gjennomgang av prosessen fram til aksjeselskap.

SYKEPENGER OG TRYGD I SMÅBEDRIFTEN – Trygdeytelser for næringsdrivende og ansatte i eget selskap ved sykdom, skade, svangerskap eller arbeidsledighet.