Hjemmekontor for næringsdrivende: Fradrag lik markedsleie?

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE, HJEMMEKONTOR, SKATT, FRADRAG: Du kan ikke trekke fra en stipulert markedsleie for bruk av deler av egen bolig i næringsvirksomheten din.

Dette følger av at du som selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) ikke kan inngå leieavtale med deg selv.

Les hele artikkelen på DrivBedre.no