Om forlaget Risanger

Forlag og informasjonsleverandør

Forlaget og informasjonsleverandøren RISANGER.no har i rundt 40 år gjort det enkelt, greit og forståelig for deg som leser.

Fra våren 2020 er virksomheten kraftig redusert, og Otto Risanger har overdratt ebok-utgivelsene mm til Paal Stavrum, også han forlegger, skribent og økonomi- og skatteekspert .

Hovedtemaene i Risangers utgivelser var skatt, økonomi, lønn, personal, familiejus, eget firma mv.

Risanger.no utga lettleste, nyttige ebøker (alle levert både i EPUB og PDF). Vi har også utgitt mange trykte bøker og hefter, blant annet i mange år den årlige bestselgeren Pengeboka (de siste årene som ebok).

Risangers årlige Kjørebok for alle bilordninger selges også i bokhandelen. (Utgiver fra 2017 er Lille Måne forlag.)

Risanger har stått for vel 100 trykte bokutgivelser. I tillegg har altså forlaget lansert vel 40 ebøker med årlig oppdatering, samlet i DrivBedre-pakken Skatt&økonomi).

Forlaget Risanger har eksistert siden 1975 (de første årene under navnet Sampress). Det har i forskjellige perioder holdt til i Longyearbyen på Svalbard (langt nord), Lindesnes (langt sør), Stord (langt vest) – og Oslo (litt øst). Ikke unaturlig har forlaget utgitt flere Svalbard-bøker og Sørlands-bøker. I tillegg kommer reportasje- og debattbøker.

Ebøker om økonomi og jus, skrevet på et forståelig norsk, var i mange år forlagets spesialområde.

Hovedmotto:

Hjelp til selvhjelp. Det skal ikke være nødvendig å kjøpe dyre timer hos advokat eller andre fagfolk for å få oversikt over hvilke rettigheter eller forpliktelser du har.

Les hva våre kunder sier
Les hva mediene sier om Risanger
Les om forfatterne