Kan jeg leie ut hjemmekontoret til min arbeidsgiver?

HJEMMEKONTOR, UTLEIE, SKATT, ARBEIDSTAKER, ARBEIDSGIVER: Selv om utleieinntekt fra en vanlig fritakslignet bolig normalt er skattefri, kan det bli annerledes hvis leietakeren er din egen arbeidsgiver eller en annen nærstående.

Utbetalinger fra arbeidsgiver til arbeidstaker eller fra «eget» aksjeselskap til aksjonær, for leie av lokaler i vedkommendes bolig eller fritidseiendom, skal behandles helt eller delvis som betaling for leie av lokaler, utgiftsgodtgjørelse for bruk av hjemmekontor, eller lønnsutbetaling eller utbytte.

Les hele artikkelen på DrivBedre.no