risanger.no Blog

DrivBedre-pakken med Otto Risangers 42 ebøker

Skaff deg en regelrett skattekiste full av fradrag på egen mobil, brett eller dataskjerm. Unik informasjon om skatt og fradrag i egen virksomhet. Nå med 90% rabatt.

Les mer om dette tilbudet her

Skattemeldingen: Disse sju postene retter skattyterne oftest

SKATTEMELDING, FORHÅNDSUTFYLT, RETTELSE, REISEFRADRAG, GJELDSRENTER, GJELD, BIL, RENTEINNTEKTER, BANKINNSKUDD, FORELDREFRADRAG:Hvert eneste år sier Skattebetalerforeningen at forhåndsutfylt ikke er det samme som...

Les mer...