Regnskapsfører kan spare næringsdrivende for unødvendig skattebryderi

SKATT, ENKELTPERSONFORETAK, NÆRINGSDRIVENDE, EGET FIRMA, REGNSKAPSFØRER: Skattemyndighetene er gjerne spesielt interessert i å gå grundigere inn i årsoppgjørene til foretak der innehaveren selv har stått for bokføring og utfylling av skattemelding og næringsoppgave.

Det er der de oftest finner feil.

Les hele artikkelen på DrivBedre.no