Eget firma eller næringsdrivende: Pensjonspoeng også til ektefelle?

PENSJON, PENSJONSPOENG, EGET FIRMA, NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTPERSONFORETAK, EKTEFELLER: Ektefeller bør alltid diskutere fordeling av overskudd også ut fra hensynet til at begge bør opparbeide seg pensjonsrettigheter. Dette gjelder også når slik fordeling ikke gir noen direkte skattebesparelse.

Pensjonspoeng godskrives fullt ut opp til seks ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp (6G), deretter med bare en tredel opp til 12G.

Overskytende personinntekt (pensjonsgivende næringsinntekt) bør altså vurderes overført til ektefellen (hvis vedkommende har deltatt tilstrekkelig i driften).

Les mer om dette i vår ebok Smarte skattefradrag i eget firma

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!