Eget firma eller næringsdrivende: Pensjonspoeng også til ektefelle?

PENSJON, PENSJONSPOENG, EGET FIRMA, NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTPERSONFORETAK, EKTEFELLER: Ektefeller bør alltid diskutere fordeling av overskudd også ut fra hensynet til at begge bør opparbeide seg pensjonsrettigheter. Dette gjelder også når slik fordeling ikke gir noen direkte skattebesparelse.

Pensjonspoeng godskrives fullt ut opp til seks ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp (6G), deretter med bare en tredel opp til 12G.

Overskytende personinntekt (pensjonsgivende næringsinntekt) bør altså vurderes overført til ektefellen (hvis vedkommende har deltatt tilstrekkelig i driften).

Les mer om dette i vår ebok 004 Smarte skattefradrag i eget firma

SOMMERTILBUD: Kun kr 9,90 per ebok (epub+pdf)

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn