Pensjon

Ansatte kan levere innscannede reiseregninger

ANSATTE, INNSCANNET, REISEREGNING, ARKIV: Elektronisk lagring av alt regnskapsmateriale er sidestilt med bedriftens papirarkiv. Alt kan lagres digitalt. Bedriften trenger ikke...

Du kan ha flere pensjonsordninger samtidig

PENSJON, ANSATT, EGET FIRMA, NÆRING, FRILANSER: Det er ingen problemer med å ha forskjellige innskuddspensjonsordninger samtidig hvis du har flere typer...