Ditt eget enkeltmannsforetak: Huskeliste før start

ENKELTMANNSFORETAK, ENKELTPERSONFORETAK, EGET FIRMA, NÆRING, GRUNDER, OPPSTART: Hva må du og hva bør du gjøre i forbindelse med oppstart av enkeltmannsforetak? Her finner du en del punkter om dette. Lista er ikke uttømmende. Men den kan være en grei start for alle som ikke har drevet eget firma før.

Du finner mange flere tips i vår ebok Økonomifallgruver i egen bedrift (inngår også som del av DrivBedre-pakken)

Dette må du gjøre

Når det gjelder selve etableringen må du:

 • Avklare om det er registreringsplikt for enkeltmannsforetaket i Brønnøysund.
 • Sjekke at du kan registrere det firmanavnet du ønsker for selskapet – og at navnet er lovlig. Ta kontakt med Brønnøysundregisteret – sjekk firmanavn der.
 • Husk at enkeltmanns-/enkeltpersonforetak må ha med etternavnet i det fullstendige navnet til selskapet.

TIPS! Sjekk også om det er domenenavn ledig som harmonerer med det firmanavnet du tenker deg.

Enkeltmannsforetak: Huskeliste og smarte tips ved oppstart

Starte eget enkeltmannsforetak? Her finner du gode og gratis tips.Her er samlet noen punkter om hva du må og hva du bør gjøre i forbindelse med oppstart av foretaket..Listen kan være en grei start for alle som ikke har drevet eget firma før.

DETTE MÅ DU GJØRE

Selve etableringen

Her må du:

 • Avklare om det er registreringsplikt for foretaket ditt i Brønnøysund
 • Sjekke at du kan registrere det firmanavnet du ønsker og at det er lovlig – kontakt Brønnøysundregisteret. Husk at enkeltpersonforetak må ha med etternavnet ditt i det fullstendige navnet til selskapet
 • Sende inn registreringsmelding til Brønnøysundregistrene (det finnes en forenklet blankett for enkeltpersonforetak blant annet på www.brreg.no)
 • Skal foretaket kun tilby tjenester eller selge egenproduserte varer, er det i første omgang tilstrekkelig å registrere selskapet i Enhetsregisteret (gratis)
 • Få fastlagt forskuddsskatt/be om innbetalingskort (fire årlige forfall) hos skattekontoret

Skal selskapet ha ansatte?

I så fall må du:

 • Registrere ansatte hos A-ordningen
 • Tegne yrkesskadeforsikring for de ansatte i et privat forsikringsselskap
 • Lage ansettelsesavtaler for alle arbeidsforhold
 • Opprette egen konto for skattetrekk i banken (forskuddstrekk av lønn til ansatte)
 • Lage HMS-plan (helse, miljø og sikkerhet) for bedriften

Vanlig drift/andre plikter

 • Sjekke eventuell momsplikt (lovverk/regler og rutiner) hos skattekontoret eller i Risanger og Stavrums e-bok Moms eller ikke moms
 • Påføre foretakets navn og adresse – pluss organisasjonsnummer etterfulgt av MVA hvis foretaket er momspliktig – på alle forretningsdokumenter, som for eksempel brevpapir, faktura, ordresedler og andre trykksaker som representerer selskapet utad
 • Ajourføre og følge opp krav og frister i forhold til moms, arbeidsgiveravgift og skattetrekk (samarbeid med eventuell regnskapsfører)

DETTE BØR DU GJØRE

 • Vurdere om selskapet skal ha egen regnskapsfører eller ikke – i tilfelle bør du avtale samarbeidsform
 • Formulere forretningsidé (1-3 setninger kan ofte være nok) og lage en forretningsplan
 • Tegne forsikring for selskapet:
  • » brann, innbrudd og vannskade
  • » ansvarsforsikring
  • » ulykkesforsikring (spesielt ved utsatte yrker)
  • » nøkkelpersonforsikring
 • Beskytte foretaksnavnet som varemerke (kan være aktuelt i noen tilfeller)
 • Avtale samarbeidsform med bank, speditør og andre viktige partnere
 • Vurdere leieavtale for lokaler mht varighet, mulighet for fornyelse, endringer, oppsigelse, begrensninger, mulighet for framleie, renhold, andel av felleskostnader mm
 • Tidligst mulig ordne med nettforbindelse etc
 • Registrere firmaet som ny abonnent på elektrisk kraft. Husk måleravlesning
 • Kjøpe best mulig domenenavn på nettet (Du kan reservere domenet, selve nettstedet kan du legge ut senere).
 • Lage rutiner for markedsføring – for eksempel oppføring i telefonkatalog, Internett etc
 • Bestille nødvendige trykksaker: Brevark, visittkort, brosjyrer mm

Les også vår ebok Økonomifallgruver i egen bedrift (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Dette produktet er ikke lengre i salg. Paal Stavrum har overtatt driften av Risangers ebøker