Ansatte kan levere innscannede reiseregninger

ANSATTE, INNSCANNET, REISEREGNING, ARKIV: Elektronisk lagring av alt regnskapsmateriale er sidestilt med bedriftens papirarkiv. Alt kan lagres digitalt.

Bedriften trenger ikke skrive ut pliktige regnskapsrapporter. Bedriften kan også velge å erstatte absolutt alle fysiske regnskapspapirer med lagring i digitalt format.

Det var tidligere et krav at spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering skulle utarbeides (skrives ut) for hver enkelt periode.

Dette er endret til at den bokføringspliktige skal være i stand til å utarbeide regnskapsrapportene hvis det kreves

OGSÅ REFUSJONER TIL ANSATTE
Fram til 1. juli 2014 var det unntak for refusjoner til ansatte. Det vil si at de måtte levere sine utleggsbilag på papir, for eksempel:

  • reiseregninger,
  • privat abonnement på bredbånd eller
  • middag med kunder.

Fra 1. juli 2014 har ansatte kunnet skanne papirbilagene og sende reiseregning elektronisk uten originale papirkvitteringer.

MER OM KRAVENE TIL DIGITAL LAGRING
Det viktigste kravet er at oppbevaringsmåten skal opprettholde lesekvaliteten i hele oppbevaringsperioden, uavhengig av format eller medium.

TIPS! Det er viktig å huske at det originale regnskapsmaterialet på papir ikke kan kastes før du er helt sikker på at opplysningene er overført til et elektronisk medium og at det også foreligger en digital sikkerhetskopi. Det er ikke bra nok å kjøre opplysningene ut på en pdf-fil eller lignende.

Sjekk DrivBedre-pakken – 21 e-bøker om skatt og økonomi

Alle våre ebøker leveres både i epub- og pdf-format. Bruk det formatet som passer deg best.