Jobb

Ansatte kan levere innscannede reiseregninger

ANSATTE, INNSCANNET, REISEREGNING, ARKIV: Elektronisk lagring av alt regnskapsmateriale er sidestilt med bedriftens papirarkiv. Alt kan lagres digitalt. Bedriften trenger ikke...

Kan en næringsdrivende få pendlerfradrag?

PENDLER, NÆRINGSDRIVENDE, FRADRAG: Er du selvstendig næringsdrivende og må overnatte utenfor hjemmet av hensyn til din inntektsgivende aktivitet, godtas du som...

Kan jeg drive næring fra egen bolig?

BOLIG, HJEMMEKONTOR, NÆRING, ENKELTPERSONFORETAK, EGET FIRMA: Kan jeg drive næringsvirksomhet fra en borettslagsleilighet eller en bolig i sameie (eierseksjonssameie)? Svaret er...