Kan jeg drive næring fra egen bolig?

BOLIG, HJEMMEKONTOR, NÆRING, ENKELTPERSONFORETAK, EGET FIRMA: Kan jeg drive næringsvirksomhet fra en borettslagsleilighet eller en bolig i sameie (eierseksjonssameie)? Svaret er i ded fleste tilfeller ja.

Spørsmålet er drøftet på nettsidene til Oslo Bolig- og Sparelag (OBOS).

Borettslagsloven gir andelseieren en rett til bolig i lagets bygg. I utgangspunktet har du dermed ikke noe krav på å få bruke boligen til næringsvirksomhet.

Men det er visse unntak: – Normalt vil nemlig en næringsvirksomhet som ikke gir seg noen utslag i forstyrrelser av det øvrige bomiljøet, måtte godtas.

Forfatter, hjemmekontor, dagmamma

For eksempel vil en forfatter trygt kunne skrive på romanen sin hjemme uten å risikere problemer i forhold til borettslaget.

OBOS’ advokat: – På samme måten må forskjellige former for hjemmekontor være uproblematisk, i hvert fall så lenge det ikke er snakk om å motta kunder eller klienter på hjemmebesøk i noe større omfang.

Dagmammavirksomhet må også normalt være greit, ifølge advokaten, i hvert fall så lenge det er snakk om en bolig som er egnet for det. Samtidig må det ikke genereres støy eller trafikk som forstyrrer naboene urimelig.

Andre former for virksomhet

Andre former for virksomhet kan være mer problematisk. Er du i tvil, anbefaler advokaten at du tar kontakt med styret.

Sameie

I et sameie følger formålet med seksjonen som utgangspunkt av seksjoneringen. Der skilles det mellom bolig- og næringsseksjoner.

Med andre ord: Du kan ikke bosette deg i en næringsseksjon. Men for en boligseksjon gjelder det samme som for borettslagsboliger, slik vi så ovenfor. Næring er OK, innenfor visse grenser.

Selskapsform

MERK! For egen regning kan vi her legge til at om du driver næringsvirksomheten som enkeltpersonforetak eller i form av eget AS, NUF, SA, ANS eller DA med kun deg selv i «stillegående» aktivitet innenfor hjemmets fire vegger, skulle det ikke være noe problem med det, så sant det ikke er noe forbud mot dette i avtalen med borettslaget eller boligsameiet.

Les mer om virksomhet i egen bolig i vår e-bok Hjemmekontor, lokaler: skattefeller, fradrag

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Paal Stavrum har overtatt driften av Risangers ebøker

TIPS! Slik leser du våre ebøker – enkelt og greit

Hva sier våre ebok-kunder?