Kan en næringsdrivende få pendlerfradrag?

PENDLER, NÆRINGSDRIVENDE, FRADRAG: Er du selvstendig næringsdrivende og må overnatte utenfor hjemmet av hensyn til din inntektsgivende aktivitet, godtas du som pendler og får fradrag for reiseutgiftene hjem i helger og ferier, på lik linje med lønnstakere.

Det gis også fradrag for utgifter til kost og losji.

Dette er fradrag som føres i post 3.2.9 i selvangivelsen, altså ikke i næringsoppgaven.

Innehaver av enkeltmannsforetak/enkeltpersonforetak får for inntektsåret 2016 fradrag for den delen av utgiftene til reise hjem/arbeid (fra pendlerbolig til arbeidssted) som sammen med besøksreise til hjemmet overstiger bunnfradraget på 13.950 kroner.

Avstanden mellom arbeidssted og hjem må være så stor at dagpendling ikke er praktisk.

Når er du pendler?

Som pendler regnes en skattyter som pendler mellom sitt eget hjem og bolig på arbeidsstedet (brakke, hybel, leilighet, hus, pensjonat, hotell).

En skattyter som pendler til en bolig i et annet EØS-land, kan ha to virkelige hjem, henholdsvis i Norge og i det andre landet.

Skattekommune

Retten til fradrag for pendlerutgifter avgjøres ved ligningen hvert år. Da skal fradrag for pendlerutgifter gis for så lenge som du har vært pendler gjennom året.

Pendlere er skattepliktige til den kommunen hvor de var skattemessig bosatt (hadde sitt egentlige hjem) 1. november året i forveien.

Det er ikke avgjørende hvor du har vært registrert i folkeregisteret.

TIPS!! Pendlere kan ha opptil ett års arbeidsopphold på ett sted uten å måtte melde flytting.

Fradrag bare for merutgifter

Pendlere får ikke fradrag som en kompensasjon for en ubekvem arbeidssituasjon, men bare for faktiske merutgifter som arbeidet påfører dem – for eksempel ved at de må bo utenfor hjemmet.

Pendlere får fradrag for fire typer utgifter:

  • besøksreiser til hjemmet
  • losjiutgifter
  • kostutgifter
  • småutgifter

Sjekk DrivBedre-pakken – 22 e-bøker om skatt og økonomi

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Paal Stavrum har overtatt driften av Risangers ebøker

TIPS! Slik leser du våre ebøker – enkelt og greit

Hva sier våre ebok-kunder?