Kategori: Familiejus

Skattemeldingen: Disse sju postene retter skattyterne oftest

SKATTEMELDING, FORHÅNDSUTFYLT, RETTELSE, REISEFRADRAG, GJELDSRENTER, GJELD, BIL, RENTEINNTEKTER, BANKINNSKUDD, FORELDREFRADRAG:Hvert eneste år sier Skattebetalerforeningen at forhåndsutfylt ikke er det samme som...

Les mer...