Så enkelt lager du KID-nummer når du sender inn skattepenger «utenom tur»

KID-NUMMER, SKATT, AVGIFT, SKATTEPENGER, SKATTEOPPKREVEREN, KEMNEREN: Slik kan du få laget et KID-nummer for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift.

KID-nummeret kan brukes til mange typer innbetalinger. Du får opp et skjema som dette:

  • Personlig skattyter: Forskuddsskatt, tilleggsforskudd, restskatt.
  • Upersonlig skattyter: Forskuddsskatt, tilleggsforskudd, restskatt
  • Arbeidsgivere med organisasjonsnummer: Forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, utleggstrekk, forskuddstrekk fra A05 Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon, artistskatt
  • Privat arbeidsgiver: Forskuddstrekk fra A04 Melding om lønnet arbeid i hjemmet, forskuddstrekk,  arbeidsgiveravgift

Klikker du eksempelvis på «Personlig skattyter», får du altså muligheten for å velge om det er forskuddsskatt, tilleggsforskudd eller restskatt du skal betale.

TIPS! Husk også å velge riktig inntektsår. Glemmer du det, blir ikke innbetalingen registrert der den skal. I verste fall – særlig hvis du betaler på gammel skattegjeld – kan du få krav fra Skatteetaten om penger du allerede har betalt.

Vær nøye med å skrive KID-nummeret riktig når du skal betale. Hvis nummeret er feil, kan registreringen av innbetalingen bli forsinket.

OBS: Javaskript må være slått på.

Du bruker denne linken: http://www.skatteetaten.no/kid