Ektefeller: Særeie kan tidsbegrenses

EKTEFELLER, EKTEPAKT, SÆREIE: Stadig flere ektefeller velger å opprette særeie via registrering av ektepakt i Ektepaktregisteret i Brønnøysund. Men mange er ikke kjent med at det også er kurant å gjøre avtale om slik ektepakt for bare et visst antall år.

Ekteskapsloven § 42 annet ledd bekrefter at «avtalen kan også gjøres tidsbegrenset». Dette henger i stor grad sammen med at muligheten for skilsmisse er størst de første årene.

Varer ikke ekteskapet særlig lenge, er det naturlig at hver ektefelle beholder sin formue udelt.

For hvert år vil ektefellenes formue i økende grad være et resultat av felles innsats, som gjør likedeling i felleseie mer naturlig.

Vær oppmerksom på at ektepakten i tilfelle tidsbegrensning må inneholde nøyaktig dato og årstall for når særeiet skal opphøre.

Man kan ikke sette inn andre forhold, feks som at særeiet skal opphøre når den siste av ektefellenes foreldre dør, når den ene er ferdig med å studere el lign.

Man kan heller ikke lage en avtale om gradvis nedtrapping av særeieprosenten.

Vil man senere endre dato og årstall, kan to ektefeller lage ny avtale om dette – igjen i form av ektepakt.

Sjekk DrivBedre-pakken – 21 e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter