Problemer med skatten? Vanskelig livssituasjon? Her kan du få hjelp!

SKATTEHJELP, PROBLEMER: Visste du at skattebetalere som på grunn av en særlig vanskelig livssituasjon ikke er i stand til å oppfylle skatteforpliktelsene sine eller ivareta rettighetene sine, kan få hjelp av Skatteetaten med dette?

Skattehjelpen er en enhet i Skatteetaten som hjelper skattebetalere som ikke er i stand til å oppfylle skatteforpliktelsene sine eller ivareta rettighetene sine, til å betale riktig skatt.

De som får tilbud om hjelp gjennom Skattehjelpen, får personlig oppfølging og kontakt.

Målet er å finne løsninger innenfor regelverket som kan forbedre situasjonen og gjøre skattebetaleren i stand til å betale riktig skatt. Hver enkelt sak blir vurdert individuelt.

Har du spørsmål? Ta kontakt på Skatteetatens opplysningstelefon – 800 800 00 – «åtte-hundre-åtte-hundre-null-null» og spør etter Skattehjelpen.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter