Stifte nytt AS uten revisjon? Revisor må likevel bekrefte finansene

AS, AKSJESELSKAP, REVISOR: Selv om stifterne av et nytt aksjeselskap i stiftelsesdokumentet kan gi styret fullmakt til å droppe revisjon, må likevel en revisor fortsatt bekrefte aksjeinnskuddet og åpningsbalansen.

Alle krav om revisorbekreftelser med hjemmel i aksjeloven er nemlig beholdt.

Det er ikke gjort noen endringer i de bestemmelsene i aksjeloven som i forbindelse med nystiftelser krever at en revisor skal bekrefte innbetaling av aksjeinnskudd, åpningsbalansen og verdien på eventuelt tingsinnskudd, jf aksjeloven §§ 2-6, 2-8 og 2-18.

Disse bekreftelsene skal fortsatt gis av en revisor som er godkjent etter revisorloven.

MERK! Dette kravet kan bli fjernet senere når forslagene om forenkling av aksjeloven kommer opp til behandling.

Les mer om dette i vår ebok Økonomiske fallgruber i egen bedrift eller Start ditt eget AS (hver av dem inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)