045

045: Start ditt eget AS

159,00 kr eks mva

Denne eboka er til hjelp for alle som vurderer om de skal starte eget aksjeselskap.

Øyeblikkelig tilgang ved kjøp.

Her er hjelp for alle som vurderer om de skal starte eget aksjeselskap. Eboka (epub+pdf) forklarer punkt-for-punkt hva som skal til for å opprette et eget lite og revisorfritt aksjeselskap med kun 30.000 kroner i aksjekapital (og med fradrag i kapitalen for stiftelsesutgiftene).

OVERSIKT OVER EBOKAS INNHOLD:

«Inngangsbillett» kun kr 30.000 i aksjekapital – Kostnadene ved stiftelsen kan trekkes fra i aksjekapitalen – Banker mv kan bekrefte aksjekapitalen – Ansvar for den som bekrefter – Ikke høyere startkostnader enn aksjekapitalen – Revisorbekreftet åpningsbalanse – Regler som gjelder for nye selskaper – Dårlig regnskapsføring kan bety revisjon likevel – Revisjonsplikt for morselskap – Melding om ikke-revisjon

HVA BETYR ENKLERE OG BILLIGERE AKSJESELSKAP I PRAKSIS?
Selskapet er arbeidsgiver – ENK eller AS – Fordeler med ENK – Ulemper med ENK – Fordeler med aksjeselskap  – Ulemper med aksjeselskap  – Når bør du velge ENK eller billig aksjeselskap ?

ENPERSONS-AS UAKTUELT PGA ARBEIDSGIVERAVGIFTEN?

GANGEN NÅR DU SKAL STARTE EGET  AKSJESELSKAP
Etablere norsk  aksjeselskap – Nyetablering gjennomføres slik – Betaling av honorar, gebyr og mva – Selskapets bankkonto – Revisors bekreftelse – Registrering i Brønnøysund

STIFTELSESDOKUMENT MED VEDTEKTER FOR EGET AKSJESELSKAP
Selskapets vedtekter – Valg av styre og eventuelt revisor

LAG ÅPNINGSBALANSE FOR EGET AKSJESELSKAP

FLERE TIPS OM OPPRETTELSE AV EGET AKSJESELSKAP
Aksjer og aksjonærer – Spesielle forhold – Merverdiavgift (moms): Registrering – Rett til å drive virksomhet – Firmaattest – Aksjonærer ansvarlige fram til registrering – Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret – Nettsteder

AKTUELT MED AKSJONÆRAVTALE?
Hva er en aksjonæravtale – Må ikke forveksles med vedtekter – Kan regulere alle typer aksjonærretiigheter

KORT OM AS, DAGLIG LEDER, ANSVAR 
Begrenset ansvar – Én person kan eie alt – Samme person med flere funksjoner: Eier/aksjonær, styremedlem, daglig leder – Daglig leder er lønnstaker

SKILLET MELLOM EGNE OG SELSKAPETS MIDLER
Skarpt skille mot private midler – Lån i eget AS – Lån blir gjort om til lønn og tilleggsskatt – Lån blir gjort om til utbytte – Underskudd eller for lav egenkapital – Ha orden i formalitetene

KORT OM REGNSKAP
Regnskap – Oppbevaring i fem år – Krav til bilag – Forenklet regnskapsføring for små foretak – Regnskap til Brønnøysund – Organisasjonsnummer – Tilleggskrav for  aksjeselskap

KORT OM STYREANSVARSFORSIKRING
Åtte grunner til å tegne styreansvarsforsikring – Styreansvarsforsikring i sammendrag

KORT OM SKATT, TREKK, AVGIFT, FERIEPENGER
Forskuddstrekk – Skattetrekkskonto – Arbeidsgiveravgift – MVA – Forfallsdatoer

AKSJELOVENS KRAV NÅR DU STIFTER AKSJESELSKAP
Aksjeloven kapittel 2 – paragraf for paragraf