Tjener jeg opp pensjonspoeng av næringsinntekten?

PENSJONSPOENG, OPPTJENING, SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTPERSONFORETAK, ENKELTMANNSFORETAK: Mange som driver egen næring er usikre her, men svaret er klart nok: Ja, du tjener opp pensjonspoeng også av næringsinntekt.

I tillegg til alminnelig inntekt – som er netto overskudd av virksomheten – får du nemlig også beregnet personinntekt i enkeltpersonforetaket.

Denne personinntekten danner grunnlag for beregning av trygdeavgift (11,4 prosent i 2021) og eventuell trinnskatt (som er kommet i stedet for toppskatt), sammen med eventuell annen personinntekt av lønn mv.

Personinntekt i næring består svært enkelt sagt som regel av overskuddet minus en skjermingsrente – som for enkeltpersonforetak utgjør rundt 1 prosent av foretakets skattemessige verdi. (Prosentsatsen ligger rundt pluss/minus 1 prosent hvert år.)

Verdier eller gjeld i foretaket kan også påvirke beregningen av personinntekt i næring.

Personinntekt gir pensjonspoeng

Personinntekt gir grunnlag for sykepenger og andre trygdeytelser, pluss pensjonspoeng. (Men personinntekt i næring gir ikke grunnlag for dagpenger ved arbeidsledighet.)

MERK! Årlig næringsinntekt gir altså  årlig opptjening av pensjonspoeng. Dette gjelder både for personinntekt av brutto lønn og for personinntekt i næring (tilsvarer overskuddet i næring minus skjermingsfradrag, slik vi så like ovenfor).

Les mer i vår e-bok Smarte skattegoder til næringsdrivende.

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!