Gratis rådgiver for deg med eget firma: Her er telefonnummeret til gode og velkvalifiserte råd

BEDRIFTSRÅDGIVER, EGET FIRMA, NÆRINGSDRIVENDE, ALTINN: Ønsker du å starte egen bedrift – eller er du bedriftsleder – med spørsmål om alt fra arbeidsgiveransvar til moms, kan du skaffe deg din egen bedriftsrådgiver på telefonen. Gratis. Nærings- og handelsdepartementet betaler.

Det er her snakk om en helt gratis telefontjeneste (gratis unntatt fra mobil og utlandet) for alle som driver eller har tenkt å starte opp eget firma i Norge.

Den offentlige bedriftsrådgivertjenesten heter «Bedriftsveiledning».

TIPS: Notér telefonnummeret så du har det: 800 33 840.

Alle hverdager i kontortida sitter det inntil tolv dyktige bedriftsveiledere klare for å gi etablerere og norsk næringsliv svar på hele bredden av spørsmål som angår bedriftenes forhold til det offentlige:

  • hjelp til etablering,
  • organisasjonsformer,
  • skatt,
  • moms,
  • arbeidsgiveransvar,
  • permitteringer,
  • import, eksport osv

Det er i praksis få begrensninger med hensyn til hvor lenge og hvor ofte du kan ringe. Å bruke begrepet ”gratis personlig bedriftsveileder” er derfor ikke aldeles feil.

Mange vil nok i tillegg ha god bruk for både offentlige og ikke minst private rådgivere innenfor ulike områder.

Folkene i telefontjenesten har solid fagkompetanse., og mange av dem har tidligere drevet egen virksomhet. De som ringer får dermed i all hovedsak svar på direkten, og uansett i løpet av få timer.

I tillegg legger Bedriftsveiledning stor vekt på å snakke begripelig norsk, ikke fagspråk.

Folk som har brukt tjenesten mange ganger har stort sett fått svar på alt de har spurt om og synes den er verdt å anbefale.

Telefontjenesten er et supplement til nettjenesten Altinn/Starte og drive bedrift.

Les også vår e-bok Smarte skattefradrag i eget firma (inngår dessuten til rabattpris