004: Smarte skattefradrag i eget firma

148,75 kr

Denne eboka er en ren katalog over fradragsmuligheter for alle som driver eget firma. Her finner du oversikten som sikrer at du ikke går glipp av fradrag på grunn av manglende kunnskaper.

Nettbutikken er lagt ned, dette produktet er ikke lengre i salg.

Noen av mulighetene som behandles i denne eboka: Hvilke kostnader kan trekkes fra? Hvordan forholde seg hvis det skulle bli underskudd i regnskapet?

Og videre: Hva sier reglene om å overføre noe av overskuddet til ektefelle, samboer, barn og andre familiemedlemmer? Kan enkeltpersonforetaket kjøpe ditt personlige datautstyr, din bil osv – med fradrag i foretakets regnskap? Hva er de nøyaktige reglene for bevertning av forretningsforbindelser med full rett til fradrag? Hvor mye kan trekkes fra for å drive foretaket fra egen bolig?

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

Oversikt over innholdet

 • Fradragseffekten – hva er fradraget verdt?
 • Hjemmekontor: Fradrag, godtgjørelse, leie – mange muligheter
 • Enkel bevertning av forretningsforbindelser: Øl og vin tillatt
 • Gunstigste skattekombinasjon lønn – næringsinntekt
 • Avskrivning
 • Fradrag for velferdstiltak til småbedriftens ansatte
 • Skattefrie ytelser i eget firma: Fradrag for bedriften?
 • 1000-kroners-regelen: Skattefritt for småjobber
 • Skattefritt i foreninger opp til 10.000 kroner
 • Forslagspremie: To og et halvt tusen rett i lomma
 • Kost og losji når du dekker kostnadene selv
 • Bil: Hva er de mest lønnsomme bilordninger?
 • Utdanningskostnader når du driver egen virksomhet: Hva med fradrag?
 • Styreansvarsforsikring: Skattefri for styremedlemmer
 • Faglitteratur, aviser: Hvor går grensene for fradrag?
 • Matkostnader ved lange dager hjemmefra: Skattefritt
 • Overtidsmat uten beløpsgrense
 • Diett: Fradragsregler for småbedriften
 • Dagdiett: Slik sparer du på matregningen
 • Gaver og oppmerksomheter: Vinflaske er tillatt
 • Interne møter i bedriften: Fradrag for bevertning
 • Reiser: Fradragsrett knyttet til faglig innhold
 • Reiser i utlandet: Fradrag som innenlands
 • Når ektefelle, samboer, barn jobber i foretaket
 • Pensjonspoeng til ektefelle: Når er det viktig?
 • Når gir reklame rett til fradrag?
 • Sponsorkostnader: Fradrag ut fra reklameverdi
 • Vedlikehold eller påkostning? Avgjørende for fradragsrett
 • Bindende forhåndsuttalelse: Gir foretaket skattesikkerhet
 • Fradrag for bankgebyrer mv for næringsdrivende
 • Hvordan ordne pensjon med fradragsrett i egen virksomhet?
 • Databriller: Skattefritt hvis behovet er godtgjort
 • Slik får du fradrag for datautstyr som står hjemme


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn