Du kan ha flere pensjonsordninger samtidig

PENSJON, ANSATT, EGET FIRMA, NÆRING, FRILANSER: Det er ingen problemer med å ha forskjellige innskuddspensjonsordninger samtidig hvis du har flere typer inntekt samme år.

Se på denne oversikten:

  1. Som ansatt (eventuelt i eget selskap) kommer du under arbeidsgiverens pensjonsordning.
  2. Som selvstendig næringsdrivende kan du ha egen frivillig tjenestepensjonsordning.
  3. Som frilanser (ikke ansatt, mottar lønn for oppdrag)kan du ha egen frivillig tjenestepensjonsordning.

Du kan ikke slå sammen feks lønn og næringsinntekt i én tjenestepensjonskonto. Du må ha én avtale og én konto for hver inntektstype.

TIPS! For de tre pensjonsordningene under 1), 2) og 3) ovenfor går fristen for avtale og innbetaling ut den 31. mars året etter inntektsåret.

Det er ikke noe problem at det kan variere fra år til år hvilke typer inntekter du har.

Du velger selv hvilke av pensjonsordningene du til enhver tid vil sette midler inn i, innenfor de grenser som gjelder.

Både i punkt 2) og 3) ovenfor står du hvert år fritt til å bestemme om du skal sette inn pensjonsinnskudd – og i tilfelle hvor mye (beregnet ut fra årets inntekt).

MERK! Utenom de pensjonsytelsene nevnt ovenfor som måtte være aktuelle i forbindelse med arbeid eller virksomhet, kommer naturligvis ytelsene fra folketrygden og eventuelt AFP.