Egen virksomhet: Sjekk hvilke regler som gjelder for DIN bransje

ARBEIDSMILJØ, REGLER, BRANSJER: Du får glimrende hjelp på nettet til å finne fram i reglene som gjelder for din bransje. Nettstedet regelhjelp.no dekker intet mindre enn 57 bransjer. Det er lett å finne det som gjelder for akkurat deg og din virksomhet.

Faktisk kan du på nettstedet gjøre det så enkelt at du søker ved hjelp av en virksomhets navn eller organisasjonsnummer, og bransjereglene for denne virksomheten skal dukke opp.

Krav til virksomheter i din bransje

På regelhjelp.no kan du finne ut hvilke krav som gjelder for din bransje innenfor følgende områder:

Arbeidsmiljø – Brann- og eksplosjonsvern – Varer til plantedyrking samt dyrefôr – Dyrehelse og dyrevelferd – El-sikkerhet – Forbrukertjenester – Forurensning – Industrivern – Kosmetikk og kroppspleie – Mattrygghet – Plantehelse – Produkter – Økologisk landbruk.

Du finner også samordnet informasjon om internkontroll etter hms-regelverket og matloven.

Bransjekravene er sortert for de ulike bransjene. Du kan altså holde deg oppdatert om hvilke krav som gjelder for din virksomhet uten at du selv må lete i lover og forskrifter.

Selv ansvar for å kjenne regelverket

Det er ditt ansvar å sørge for at du er kjent med alt regelverk som er aktuelt for deg.

Regelhjelp.no oppdateres regelmessig, men nettstedet tar forbehold om at feil kan oppstå. De ber deg ta kontakt hvis du er i tvil.

Nyhetsmeldinger for hver bransje

Du kan også abonnere gratis på nyhetsmeldinger om regelverksendringer som gjelder akkurat din bransje.

Hvilke bransjer omfattes?

Oversikten over bransjer er omfattende, og dekker det meste fra sport og idrett til informasjonsvirksomhet, akvakultur og krematorier:

Akvakultur – Anleggsbransjen – Avfall og gjenvinning – Avløpsbransjen – Barnehager, dagsenter, sosiale omsorgstjenester – Begravelsesbyråer, krematorier, kirkegårder – Bensinstasjoner – Bergverksdrift – Byggebransjen – Bygging/reparasjon av skip, båter, oljeplattformer, moduler – Detaljhandel – Distribusjon av gass gjennom ledningsnett – Drift av underholdningsvirksomhet – Eiendomsdrift – Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning – Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk – Engroshandel med kjemiske produkter – Frisør, kroppspleie og helsestudio – Grafisk produksjon – Handel med motorvogner – Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon – Hotell og restaurantvirksomhet – Import, engros og agentur – Informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet – Interesseorganisasjoner – Jordbruk – Kontorvirksomhet – Lagring, lasting, lossing, parkering, bom- og kaianlegg – Landtransport – Møbler og annen industriproduksjon – Overflatebehandling av metaller – Post- og distribusjonsvirksomhet – Privat etterforskning, vakttjeneste – Produksjon av dyrefôr – Produksjon av elektriske maskiner og apparater – Produksjon av glass, sement, gips, betong mm – Produksjon av gummi og plastprodukter – Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter – Produksjon av kontor- og datamaskiner – Produksjon av maskiner og utstyr – Produksjon av metaller – Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr – Produksjon av næringsmidler og drikkevarer – Produksjon av papir og papirvarer – Produksjon av radio, fjernsyn og kamerautstyr – Produksjon av tekstiler, lær og klær – Reiseliv og fritidsvirksomhet – Rengjøring – Reparasjon og handel med motorsykler – Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk – Sport og idrett – Teknisk forskning, prøving og analyse – Trelastindustrien – Undervisning – Vannforsyning – oppsamling, distribusjon og rensing av vann – Vaskeri og renseri – Vedlikehold og reparasjon av motorvogner – Veterinær- og andre dyrehelsetjenester.

Enkelte bransjer er ikke med, enten fordi bransjen er for liten og sammensatt eller fordi det vesentlige av regelverket håndheves av andre etater enn de fem som står bak nettstedet.

Om du ikke finner det du leter etter, kan du sende inn spørsmål til Regelhjelp-redaksjonen på kontakt@regelhjelp.no. Alle tjenestene er gratis.

Stort behov

Avsløringer av mangelfull hygiene på restauranter og gatekjøkken, manglende kunnskap om kjemikalier i industrien og manglende rutiner for oppfølging av krav til arbeidsmiljø viser behovet for et nettsted som regelhjelp.

Les også vår ebok Økonomifallgruber i egen næring (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)