007: Økonomifallgruber i egen næring

168,75 kr

Unngå fellene innen skatt, avgift, trekk, lønn, regnskap og økonomi som kan koste deg som næringsdrivende og dermed ditt enkeltpersonforetak dyrt.

Nettbutikken er lagt ned, dette produktet er ikke lengre i salg.

Her hjelper vi deg til å unngå fellene innen skatt, avgift, trekk, lønn, regnskap og økonomi som kan koste deg som næringsdrivende og dermed ditt enkeltpersonforetak dyrt.

Visste du at hvis du foretar utbetalinger på 10.000 kroner eller mer med kontanter, har du etter loven ingen rett til fradrag for beløpet i regnskapetV Er det mva i kontantbeløpet, har du også mistet retten til fradrag i mva-oppgjøret. Dette gjelder alle utbetalinger, også lønn, og er uten unntak. Vi gir detaljene.

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

Annet i denne eboka:

Kan du låne penger av foretakets kasse? Hvordan må kontantomsetning dokumenteres? Hvordan unngå smell på grunn av for dårlige regnskapsbilag? Hvilke krav stiller regnskapsloven?

Andre spørsmål som behandles:

  • Tidsfrister: Stol ikke på revisor og regnskapsfører
  • Hvem har ansvaret hvis regnskapet er mangelfullt?
  • Hvordan kan bilagene bli bra nok til bokettersyn?
  • Hvordan skal uttak av varer registreres?
  • Finnes det en enkel vei til løpende økonomisk oversikt?
  • Hva gjør du hvis omsetningen blir for liten?
  • Kan forskuddstrekk brukes til å dekke driftsutgifter?
  • Hvordan få oversikt over din egen skatt av næringsinntekt?

OVERSIKT OVER INNHOLDET

OM ENKELTPERSONFORETAK MM
Du risikerer din private formue – Regnskap, skatt – Fradrag – Underskudd – Overskudd

SJEKKLISTE VED OPPSTART AV EGET FORETAK
Dette må du gjøre – Selve etableringen – Skal selskapet ha ansatte? – Vanlig drift – Andre plikter – Dette bør du gjøre

ØKONOMI, REGNSKAP
Låne av kassa – Næringsoppgaven som årsoppgjør – Krav til bilag – Spesifiserte uttak – Kontantomsetning – Lønnsbilag – Føre regnskapet selv? – Tidsfrister: Stol ikke på revisor og regnskapsbyrå – Ansvar for regnskapstall – Organisasjonsnummer

SKATTEFRI OMDANNING FRA ENK TIL AS
Revisjonsfritak i små AS – Krav til aksjekapital redusert til 30.000 kroner – For hvilke ENK kan omdanning være hensiktsmessig – Når bør du velge ENK eller AS?

ØKONOMISTYRING I GODE OG DÅRLIGE TIDER
Økonomisk styring – Budsjett – Likviditetsbudsjett – Løpende kontroll med økonomien – Investeringer over driften – Faren ved å ha store kunder – Tiltak ved likviditetskrise – Når driften går dårlig – Lojalitet kan forsvinne – Faren ved å være daglig leder – Konkursregister – Konkurskarantene

SKATT, TREKK, AVGIFT, FERIEPENGER
Forskuddstrekk – Skattetrekkskonto – Mangler midler til trekk – Forskuddstrekk brukt til drift – Forskjøvet forskuddstrekk gir bedre likviditet – Forskuddstrekk foran arbeidsgiveravgift – Feriepenger på egen konto – Forsinket levering av MVA-oppgave – Forfallsdatoer – Skjerpede skattekontroller

NÅR NÆRINGSINNTEKTEN ØKER
Øk innbetalingen av skatt når næringsinntekten øker