Kan innehaveren få hjemmekontorgodtgjørelse fra en oppdragsgiver eller kunde?

HJEMMEKONTOR, GODTGJØRELSE, NÆRINGSDRIVENDE, EGET FIRMA: Kan innehaveren av en virksomhet motta godtgjørelse for å ha hjemmekontor? Svaret er ja, så sant det gjelder et eget rom i boligen som kun brukes til kontorformål.

Godtgjørelse til næringsdrivende

Utbetaling av kontorholdsgodtgjørelse fra oppdragsgiver eller kunde til en næringsdrivende skal evt oppgis i lønns- og trekkoppgavens kode 401 «Utbetalinger til næringsdrivende» i de tilfeller det er lønnsoppgaveplikt.

Slik utbetaling av godtgjørelse kan særlig være aktuelt når man har én oppdragsgiver som hovedkunde.

TIPS! Den næringsdrivende skal føre godtgjørelsen til inntekt og aktuelle utgifter til fradrag i næringsoppgaven. Det kan godt innebære samme beløp som inntekt og fradrag, dvs null i skatt av kontorgodtgjørelsen.

Godtgjørelse fra eget AS til hovedaksjonær

Mottar en lønnstaker godtgjørelse kalt leie fra arbeidsgiver, herunder fra eget aksjeselskap, skal ligningskontoret vurdere om det dreier seg om vederlag for en reell og eksklusiv leie av en del av boligen eller om det er vederlag for å oppbevare ting eller utføre arbeid hjemme.

Bare reell leie for delen av bygningen går inn i prosentligningen av boligen og er skattefri. Resten skattes av som lønn.

Godtgjørelse fra ansvarlig selskap til deltaker/innehaver

Vederlag til en deltaker i et ansvarlig selskap for selskapets bruk av deltakers formuesgjenstand – feks bruk av næringslokaler i deltakerens bolig – behandles som leieinntekt for deltakeren og leieutgift for selskapet.

Deltakeren skal føre leien som inntekt i sin næringsoppgave, mens den går som utgift på vanlig måte for selskapet.

Les mer om dette i vår ebok Hjemmekontor, lokaler – skattefeller, fradrag (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)