Lav pensjon for næringsdrivende: «Politikerne ønsker det slik»

PENSJON, NÆRINGSDRIVENDE, FOLKETRYGD, AFP, TJENESTEPENSJON: – Politikerne har bestemt at alle selvstendig næringsdrivende skal ha mye lavere pensjon enn lønnstakere, skriver Agnes Bergo, daglig leder i Pengedoktoren (DN 26. juni 2014).

Hun svarer statsminister Erna Solberg, som i DN noen dager tidligere spurte: «Er nytt bad viktigere enn rørleggerens pensjon?»

Essensen i Solbergs innlegg var at svart arbeid fører til lav pensjon for rørleggeren og andre selvstendig næringsdrivende.

Bergo: – Alle er enige i at svart arbeid må bekjempes. Men næringsdrivende får lav pensjon selv om svart arbeid skulle bli fullstendig borte. Det er politikerne som vil at næringsdrivende skal ha lav pensjon.

Pensjon består av tre elementer:

  • folketrygd,
  • avtalefestet pensjon (afp) og
  • tjenestepensjon.

Folketrygden: Like vilkår

Folketrygden er den eneste pensjonen som har like vilkår for lønnstakere og selvstendig næringsdrivende.

Ingen afp

Agnes Bergo peker på at alle ansatte i offentlig sektor har rett til afp. Ansatte i privat sektor har også rett til afp dersom de arbeider i en organisasjon som har en tariffavtale som krever afp.

Men selvstendig næringsdrivende vil aldri få rett til afp. Selvstendig næringsdrivende har heller ikke lov til å organisere seg og få afp gjennom tariffavtaler.

Som selvstendig næringsdrivende regnes også de som driver eget aksjeselskap. Heller ikke de har lov eller rett til afp, selv om selskapet betaler arbeidsgiveravgift på all lønn de tar ut.

Bergo: – Ingen selvstendig næringsdrivende får afp. Her gjøres det ingen unntak. Slik skal det være, mener politikerne. På dette området er de rørende enige.

Lavere tjenestepensjon

Agnes Bergo peker også på at selvstendig næringsdrivende ikke får lov til å avsette mer enn fire prosent av sin lønn til pensjon.

Derimot ble de maksimale satsene for pensjonspremier økt kraftig for ansatte lønnstakere fra 1. januar 2014. De kan nå få en pensjonsavsetning på sju prosent av lønn opptil 7,1 G, og 25,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G.

Bergo: – Erna Solberg får, som andre stortingspolitikere, en enda bedre pensjonsavtale. Men rørleggeren trenger tilsynelatende ikke pensjon.

Ingen politikere gikk inn for høyere pensjon til næringsdrivende da de økte pensjonssparingen for lønnstakere ytterligere fra 2014.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter