Bolig: Sjekk ligningsverdien, feil i én av fire verdsettelser

BOLIG, EIENDOM, SKATT, VERDSETTELSE, LIGNINGSVERDI: Det kan koste deg dyrt om du stoler blindt på at Skatteetaten – og dermed kommunen – benytter riktige tall når de verdsetter boligen din, melder Skattebetalerforeningen.

Ligningsverdien på boligen din er med på å avgjøre om du må betale formuesskatt. Men samtidig brukes den til å finne ut hvor mye du skal betale i kommunal eiendomsskatt (der hvor en slik avgift er innført).

Ifølge Statistisk sentralbyrå avviker Skatteetatens antatte markedsverdi for hver fjerde bolig mer enn 20 prosent fra den egentlige markedsverdien.

Dyr feil
I de verste tilfellene, noe som skjer i 1 prosent av tilfellene, er det slik at boliger med faktisk verdi på 5 millioner kroner får satt formuesverdien til minst åtte millioner kroner!

Benytter hjemkommunen din denne verdien i stedet for den reelle verdien, må du betale for mye eiendomsskatt.

Hvor mye ekstraregningen blir på avhenger av flere faktorer, men sannsynligvis vil du måtte ut med nærmere 10.000 kroner dersom du ikke klager når feilen er så stor.

Få som klager
Dukker det opp feil i tallene, er det ditt eget ansvar å klage – til Skatteetaten. Men det er det få som gjør. I 2014 var det kun 550 klager som  kan kobles direkte til utskriving av eiendomsskatt.

Les mer

Du kan lese mer om skatt og fradrag på dette området i vår ebok Hjemmekontor, lokaler: Skattefeller, fradrag (inngår også til rabattpris  som del av DrivBedre-pakken)