Bolig og ligningsverdi: Det er samme kvm-verdi for rønne som for slott

BOLIG, LIGNINGSVERDI, FORMUESSKATT: Ved beregning av ligningsverdi på bolig er det kun antall kvadratmeter, bygningens alder, boligtype og geografisk plassering som teller. Hvilken stand boligen er i, betyr ikke noe.

EKSEMPEL: Du og naboen har lik bolig – eller i alle fall like mange kvadratmeter primærrom – bygd det samme året. Mens du har lagt ned store penger på ut- og innvendig vedlikehold og rehabilitering og har tatt vare på det du eier med kjærlighet og omtanke, råder forfallet hos naboen. Taket lekker, malingen flasser av. Dere vil uansett få samme ligningsverdi.

Heller ikke tomtestørrelsen spiller noen rolle. Er din tomt på fem mål mens naboens er på 500 kvadratmeter – eller omvendt – blir ligningsverdien fortsatt lik.

Hva lønner seg?

Ifølge Skattebetalerforeningen er ”den optimale skattetilpasningen” å kjøpe bolig med lite boareal, men med desto større og mer verdifull tomt.

Eier du flere boliger, er det skattemessig gunstigst å bo i den boligen som er mest verdt. Det er fordi der får du 25 prosent ligningsverdi (primærbolig), mot 40 prosent ligningsverdi (50 prosent fra 2013) på de øvrige boligene (sekundærbolig, gjerne utleiebolig eller næringsbygg).

Ikke hytte, gårdsbruk, utland

Følgende boligeiendommer omfattes ikke av de nye reglene fra 2010:

  • Fritidseiendom
  • Våningshus på gårdsbruk
  • Boligeiendom i utlandet
  • Boligeiendom på svalbard

Ikke ”eiendomsskatt”

Denne artikkelen handler kun om hvordan ny beregning av ligningsverdi på bolig kan påvirke om boligeieren skal betale formuesskatt eller ikke, eventuelt hvor høy ligningsverdien og dermed eventuell formuesskatt kan bli.

Formuesskatt betales kun av nettoformue ved ligningen som overstiger 750.000 kroner (enslig) eller 1,5 million (ektepar) i inntektsåret 2012, og 870.000 kroner (enslig) eller 1,74 million (ektepar) i inntektsåret 2013.

Disse reglene har ikke noe å gjøre med ”eiendomsskatt”, som stadig flere kommuner innfører. Til tross for navnet er eiendomsskatt en ren kommunal avgift, ikke skatt.

Les mer i vår eboka Hjemmekontor, lokaler – skattefeller, fradrag (inngår til rabattpris  som del av DrivBedre-pakken)