Slik kan barnebarna arve ulikt

ARVELOVEN, BARN, BARNEBARN: Hvis arv etter avdøde går til barnebarn, kan det skje at arv fordelt etter arveloven gir ulike beløp til det enkelte barnebarn som arver.

Barna står alltid først når det gjelder arv etter arveloven. En ektefelle har imidlertid alltid rett etter loven til å arve en viss del av arven, før barna.

Dessuten kommer at den som etterlater seg arv – arvelateren – kan bestemme over den frie delen av arven, mens loven altså styrer hvem som skal motta pliktdelen av arven.

Arveloven § 1 slår fast at nærmeste slektsarvinger er arvelaterens avkom, et annet ord for barn (barnebarn, oldebarn mv). Barna mv kalles for livsarvingene.

Arvelaterens barn arver normalt likt.

Er et barn død, går arven videre til barnets livsarvinger, altså arvelaterens barnebarn.

Barnebarna deler ulikt

Mens en arvelaters barn i utgangspunktet arver likt etter loven, kan det gjerne skje at en arvelaters barnebarn arver ulikt.

Barnebarn arver deg etter loven bare i den grad du har hatt barn som nå er døde, eller du har barn som frasier seg arv fra deg til fordel for neste generasjon.

EKSEMPEL: Du hadde tre barn – Rolf, Signe og Thor. Det innebærer at arven til livsarvingene deles i tre like store parter. Hver får en tredjedel. Dette gjelder også om noen av dine barn er døde.

Er Rolf død, arver nemlig hans barn – altså dine barnebarn – i hans sted. Er også Signe død, skjer det samme for hennes barn. Hadde Rolf bare ett barn, arver dette barnet hele tredjedelen etter deg. Hadde Signe tre barn, må de dele et tilsvarende beløp mellom seg.

Der hvor Rolfs ene barn arver feks 900.000 kroner, arver hvert av Signes barn 300.000 kroner. Fire av dine barnebarn – som du kanskje setter like høyt – har altså arvet ganske ulikt etter deg.

De siste to barnebarna – Thors to sønner – får ingenting nå etter deg, men må vente til farsarven en gang kommer.

Hvis da ikke Thor har så god økonomi at han velger å frasi seg arven etter deg til fordel for sine barn – dine to siste barnebarn.

Da arver i tilfelle hver av dem 450.000 kroner – igjen et beløp som er ulikt det dine andre barnebarn arver.

Sjekk DrivBedre-pakken – 21 e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter