Fem viktige ulemper ved enkeltpersonforetak

ENKELTPERSONFORETAK, ENKELTMANNSFORETAK, RISIKO, SKATT, GJELD, TAP, DIETT: Vi går rett på sak: Her er noen av ulempene ved å drive et enkeltpersonforetak (på folkemunne oftest betegnet som enkeltmannsforetak).

  • Den personlige risiko er svært stor ved tap eller konkurs. Innehaveren må dekke gjeld av sine personlige midler.
  • Innehaver som selger virksomheten vil fortsatt ha ansvar for all eldre gjeld, unntatt hvis kreditorene godtar at en eventuell ny innehaver overtar ansvaret for gjelden.
  • Overskudd beskattes hos innehaveren sammen med annen inntekt. Hvis du har lønns-/næringsinntekter også fra annet hold, kan dette bety at inntekten fra næringen beskattes med opptil 50,1 prosent (2016) fra første krone – med unntak av eventuelt skjermingsfradrag i trygdeavgift og toppskatt.
  • Innehaver av et enkeltpersonforetak kan ikke utsette beskatning ved å la overskudd bli stående i virksomheten, slik innehavere av AS og ANS/DA kan. Dette kan for noen kompenseres delvis ved høyere skjermingsrente i ENK (reduserer beregnet personinntekt) enn i AS og ANS/DA.
  • Innehaver som reiser for enkeltpersonforetaket kan som næringsdrivende normalt ikke bruke statens satser for diettgodtgjørelse. Fradrag i regnskapet gis bare for diettutgifter som dokumenteres med kvittering.

Les mer om dette i vår ebok Beste selskapsform

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!