Sommervikarer får ikke sykepenger: Må først jobbe i fire uker

SOMMERVIKAR, SOMMERJOBB, SYKEPENGER: Reglene om opptjeningstid i folketrygdloven gjør at sommervikarer taper penger dersom de blir syke i løpet av de fire første ukene i sommerjobben.

Retten til sykepenger fra arbeidsgiver inntrer først ved sykefravær som oppstår etter at sommervikaren har jobbet i minst fire uker. Dette kalles opptjeningstida.

Arbeidsforholdet anses påbegynt fra og med ansettelsesdato, det vil si fra det tidspunkt lønn beregnes. Det er ikke avgjørende når arbeidet faktisk starter,.

Disse reglene gjelder for alle ansatte uansett stilling, men er ekstra aktuelt i sommerjobb fordi en stor andel av sommervikarene ikke har noe ansatteforhold til arbeidsgiveren før sommervikariatet starter.

Etter opptjeningstida på fire uker er arbeidsgiveren pålagt å betale sykepenger i en arbeidsgiverperiode på 16 dager.

Det kreves ikke fast ansettelse for rett til sykepenger fra arbeidsgiveren.

Også vikarer og timelønte får sykepenger i arbeidsgiverperioden i det tidsrom de faktisk er i arbeid.

TIPS! Blir sommervikaren sykmeldt i sin femte arbeidsuke i vikariatet, må arbeidsgiver altså betale sykepenger.

Les mer også i vår ebok 017 Sykepenger og trygd i småbedriften (inngår til rabattpris kr 9,90 som del av oppdateringsabonnement på DrivBedre-pakken)