Selvstendig næringsdrivende: Fradrag for utdanningskostnader?

UTDANNING, VIDEREUTDANNING, FRADRAG, NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTPERSONFORETAK: Også for selvstendig  næringsdrivende – innehavere av enkeltpersonforetak – gjelder hovedregelen om at det er fradragsrett i regnskapet for kostnader ved å vedlikeholde sin utdanning eller kompetanse eller holde seg ajour med utviklingen i faget.

Det er en helt klar forutsetning at du har bruk for den aktuelle utdanningen i næringsvirksomheten.

Dermed: En næringsdrivende som bekoster egne oppdateringskurs kan trekke fra kostnadene i næringsregnskapet som vanlige driftskostnader.

Men: En næringsdrivende har ikke rett til å trekke fra grunn- eller videreutdanning ut fra et ønske om å forbedre sine kunnskaper innenfor det aktuelle arbeidsfeltet. Hovedregelen er kort og godt: Det er ikke rett til fradrag for utdanningskostnader.

TIPS! Det blir opp til den næringsdrivende å dokumentere – hvis skattekontoret spør – at kostnadene er ajourføring i yrket og ikke videreutdanning.

Les mer om skillelinjene mellom ajourføring og videreutdanning – og om hvilke kostnader som eventuelt kan gå til fradrag i foretakets regnskap – i vår ebok (epub, pdf) Smarte skattegoder til næringsdrivende