Mva inn og ut: Slik virker momsen – enkelt forklart

MVA, MOMS, MERVERDIAVGIFT: Moms ut og moms inn: Hvordan virker det? Vi ser her på et svært forenklet eksempel der vi sier at virksomheten din kun har momspliktig omsetning.

Du legger dermed merverdiavgift på alle dine fakturaer.

Den momsen – utgående avgift – skal du hver termin (normalt enten annenhver måned eller hvert kalenderår) sende videre til det offentlige.

Men først skal du trekke fra den momsen du selv har lagt ut – inngående avgift – på innkjøp av varer og tjenester til bruk i din virksomhet.

Dette momsoppgjøret føres på et eget skjema (omsetningsoppgave) som du skal levere.

EKSEMPEL 1: Du har sendt ut fakturaer med tilsammen 25.000 kroner i moms for varer/tjenester levert i perioden. Men du har i samme perioder kjøpt inn til din avgiftspliktige virksomhet saker og ting som det er moms på. Har du lagt ut 25.000 kroner i moms, skal du følgelig sende (25.000 – 25.000) null kroner til det offentlige.

EKSEMPEL 2: Utgjør den momsen du har lagt ut 10.000 kroner, skal du sende inn (25.000 – 10.000) 15.000 kroner til det offentlige.

EKSEMPEL 3: Utgjør den momsen du har lagt ut 40.000 kroner, skal du ha tilbake (40.000 – 25.000) 15.000 kroner fra det offentlige.

Les mer om hvordan mva virker og om hva som er avgiftspliktig og avgiftsfritt i vår e-bok Moms – ikke moms?

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!