Forskuddstrekk: Arbeidstakerens penger, ikke bedriftens!

FORSKUDDSTREKK, ANSATTE, INNBERETNING: Forskuddstrekk er lønnstakerens penger! Arbeidsgiveren er pliktig til å trekke pengene fra lønna før utbetaling fordi de skal inn til det offentlige som skatt fra lønnstakeren. (Også enkelte utgiftsgodtgjørelser går inn i grunnlaget for trekk.)

Bruker du forskuddstrekket til å dekke andre utgifter – eller har du ikke pengene – kan du som arbeidsgiver risikere å bli dømt for underslag.

MERK! Skattetrekk er altså ikke noen vanlig gjeldspost, men andres penger som du er pliktig til å ta vare på og sende til kommunekassereren/kemneren ved forfall annenhver måned.

(For ordens skyld: Ansatte som kan dokumentere at de har fått lønn minus trekk, får dette trekket godskrevet ved ligningen selv om arbeidsgiveren ikke har innberettet eller innbetalt det. Men arbeidsgiveren står ansvarlig overfor myndighetene for beløpet.)

SKATTETREKKSKONTO

Skattetrekkspenger skal inn på en spesiell skattetrekkskonto som arbeidsgiveren må opprette. Pengene kan altså ikke stå på andre konti eller holdes i egen kasse hos arbeidsgiveren.

  • Innsetting av skattetrekk skal skje senest første virkedag etter lønnsutbetaling.
  • Dette er noe du er forpliktet til etter loven. Det kan slå kraftig tilbake å slurve her.

TIPS! Legg opp enkle rutiner hvor det overføres forskuddstrekk til skattetrekkskontoen samtidig som det utbetales eller overføres lønn til den ansatte.

Sjekk DrivBedre-pakken – 21 e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!