Ditt eget enkeltmannsforetak på et øyeblikk – gratis

EGET FIRMA, NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTPERSONFORETAK, ENKELTMANNSFORETAK, STARTE: Et enkeltpersonforetak – ENK, også kalt enkeltmannsforetak – har du/er du i forhold til Skatteetaten i det øyeblikk du mottar din første næringsinntekt. Samtidig er du blitt selvstendig næringsdrivende.

Skal du ikke selge varer innkjøpt for salg, trenger du ikke registrere enkeltpersonforetaket ditt i Brønnøysundregistrene.

Ved årets slutt skal årets omsetning i næring føres i et par tilleggsposter til selvangivelsen (når du har solgt for under 50.000 kroner) eller i skjemaet Næringsoppgave 1, eventuelt i Næringsrapport skatt. Husk å trekke fra alle utlegg i samme forbindelse.

Les hele artikkelen gratis på DrivBedre.no