Viktig å vite når innehaver av enkeltpersonforetak dør

DØDSFALL, INNEHAVER, EGET FIRMA, ENKELTMANNSFORETAK, ENKELTPERSONFORETAK: Selve driften av et enkeltpersonforetak kan være enkel. Men går innehaveren av foretaket bort, finnes det ganske mange skatte- og økonomifallgruber. Det kan altså være viktig og nødvendig å skaffe seg faglig skattehjelp i overgangstida etter dødsfallet.

Etterfølgerne beskattes

Innehaveren i enkeltpersonforetaket slutter å være skattesubjekt fra det tidspunkt dødsfallet inntrer. Fra da av er det «etterfølgerne» som blir beskattet for det som skjer med ENK’et. Etterfølger kan være gjenlevende ektefelle, enearving og/eller dødsbo.

Formue og gjeld

Avdøde lignes ikke for formue i dødsåret. Formue som er i behold ved utgangen av dødsåret lignes hos etterfølgerne.

Gjeld som avdøde hadde og som ikke er falt bort eller gjort opp ved dødsårets utgang, kommer til fradrag hos dødsboet, eventuelt hos gjenlevende ektefelle eller enearving som har overtatt ansvaret for gjelden.

Inntekt fram til dødsfallet

Det året en selvstendig næringsdrivende dør, skal det fastsettes alminnelig inntekt fram til dødsfallet. Denne fastsettelsen har blant annet betydning for særskilt ligning av ektefelle, eventuelt beregnet personinntekt mv. Etterfølgerne må altså sørge for et avsluttet regnskap.

Det skal også fastsettes inntekt fram til dødsfallet for gjenlevende ektefelles foretak i de tilfellene der overskuddet før dødsfallet kreves fordelt mellom ektefellene.

Andre momenter:

Inntekt etter dødsfallet – Inngangsverdi hos etterfølgerne – Inntekt av felles bedrift fra årets begynnelse til dødsfallstidspunktet – Ligningsmåten – Skatteplikt – Varelager – Avdødes inntekt – Etterfølgers inntekt – Arbeid under utførelse – Uttak fra virksomhet – Fradragsberettigede kostnader – Utestående fordringer – Garantiavsetning/garantiarbeider – Avskrivning/inntektsføring etter saldoreglene – Avskrivning/fradragsføring utenom saldoreglene – Gevinst- og tapskonto – Betinget avsatt gevinst – Underskudd – Levering av selvangivelse – Forhåndsligning

Sjekk DrivBedre-pakken – 21 e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!