BSU: 20% skattefri avkastning: Slå til før årsskiftet!

BSU, BOLIGSPARING, SKATT, FRADRAG: Ingenting slår Boligsparing for ungdom (BSU) når det gjelder risikofrie sparemåter. Du sparer, og du (eller dine barn eller barnebarn) har en øyeblikkelig avkastning på 20 prosent av årets innskudd på grunn av skattefradraget. Denne opptjente avkastningen er skattefri.

Samlet maksbeløp for BSU-sparing er 300.000 kroner.

Årlig maksinnskudd: 25.000 kroner. Hvert års mulige skattebesparelse er dermed 5000 kroner (skatten reduseres med 20 prosent av årets innskudd).

TIPS! Samlet maksbeløp i BSU-sparing er på 300.000 kroner. Totalt kan du altså – opp til og med det året du fyller 33 år – redusere skatteregningen med opptil 60.000 blanke kroner. Disse 60.000 er penger du har stående i banken, bundet til boligformål.

Er du 33 år eller yngre, går du i banken og tegner en BSU-kontrakt.

Du setter inn opptil 25.000 kroner på BSU-kontoen før årsskiftet – og vips: 2016-skatten er  redusert med opptil 5000 kroner.

Samme regel gjelder for hvert senere år.

Det er et helt avgjørende poeng at du har skatt å betale som du kan få fradrag i. Du kan ikke overføre ubenyttet fradrag til senere år. Derfor må du bare sette inn penger på BSU-kontoen de årene du har tilstrekkelig inntekt og dermed tilstrekkelig skatt som kan gå til fradrag.

MERK! En ungdom som er 17 år eller eldre må ifølge Skatteetaten ha tjent minst 74.650 kroner i 2018 for å få maksimalt utbytte av BSU-sparing dette året.

Pengene må være inne på BSU-kontoen før årsskiftet.

Skattekalkulator

Er din skattepliktige inntekt i 2018 under årets maksimale BSU-grense på 74.650 kroner, kan du ved hjelpe av smartepenger.no’s skatteberegningskalkulator finne ut hvor hvor mye det lønner seg å sette inn på BSU-konto før årsskiftet 2017-18.

EKSEMPEL: Viser kalkulatoren en 2018-skatt på 4000 kroner, setter du inn det femdobbelte på BSU-konto, altså 20.000 kroner. Disse 20.000 er ditt (verdifulle) boligsparingsinnskudd i 2018. Verdifullt fordi du på den ene sida har satt inn 20.000 kroner på egen sparekonto, mens du på den andre sida slipper unna å betale 4000 kroner i skatt.

På en måte kan vi si at det har «kostet» deg 16.000 kroner å sette 20.000 kroner inn på din egen boligsparingskonto.

Sjekk DrivBedre-pakken – 21 e-bøker om skatt og økonomi