Finansportalen: Mål avkastning og risiko selv

FINANSPORTALEN, AVKASTNING, RISIKO: Finansportalen.no gir en bra oversikt over hvordan en eventuell høy avkastning henger sammen med risiko for tap.

Klikk deg inn på investering og velg «Risiko og avkastning». Her finner du en interaktiv plansje med banksparing, pengemarkedsfond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond og aksjefond.

Ved å bruke musetasten til å flytte felter langs aksene i plansjen, får du et fint overblikk over hvordan høy mulig avkastning henger sammen med høy risiko for tap i de forskjellige sparefondene.

TIPS! Trykker du på «Vis kostnader» får du et bilde av forvaltningskostnader og gebyrer ved de forskjellige spareformene. Det er bare å gå i gang med beregningene …

Les også vår ebok 018 Bedre økonomi i småbedriften (inngår dessuten til rabattpris kr 26 som del av DrivBedre-pakken)