Slik kan du likevel få fradrag du glemte å føre opp

SKATT, FRADRAG, SKATTEOPPGJØR, SELVANGIVELSE: Her er din gylne sjanse til likevel å få det fradraget som du glemte å føre opp i selvangivelsen.

Er det feil ved ligningen, må du sende inn en skriftlig klage. I klagen må du forklare hva du mener er feil og begrunne dette.

Men det er ikke bare hvis det er feil fra Skatteetaten at du kan klage. Du kan også klage dersom du selv har kommet på fradrag som du ikke fikk med deg i selvangivelsen.

Klagen kan sendes elektronisk (RF-1117 – Klage på ligning) i Altinn.

Men selv om det fører til at skattepengene krymper eller restskatten øker:

Du må på samme måte sende klage om du i ettertid oppdager at det er inntekter som burde vært med. Unnlater du å si fra om dette, risikerer du tilleggsskatt.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter