Selvangivelsen: Hele ansvaret er ditt alene!

SELVANGIVELSE, SKATT, FRADRAG, SKATTETIPS: Hvert år kommer selvangivelsen. Det er bare å starte med kontrollen. Skattemyndighetene avdekker ofte feil og mangler ved de innleverte selvangivelsene.

– Vårt viktigste tips er derfor at den tilsendte selvangivelsen kontrolleres nøye, sier Skatteetaten.

Selvangivelsen er fylt ut med de opplysningene som Skatteetaten har om den enkelte.

– Det er viktig at disse opplysningene blir kontrollert og rettet og at nødvendige tilleggsopplysninger blir gitt.

Den enkelte skattyter er selv ansvarlig for at selvangivelsen er korrekt. Mange skattytere opplever å få økt inntekten på grunn av at de ikke har kontrollert selvangivelsen godt nok, ifølge Skatteetaten.

Mottar du ikke den årlige selvangivelsen i posten innen midten av april, kan årsaken være at du ikke har meldt adresseendring etter flytting. Men det kan også være feil i postleveringen.

Stadig flere velger å få selvangivelsen kun elektronisk. Det gjør de ved å melde seg som e-bruker hos Skatteetaten.

Noen tips

Skattebetalerforeningen gir følgende tips til selvangivelsen:

  • Reisefradraget: Pass på at beløpet er riktig, særlig hvis du har flyttet, jobben har flyttet, eller du har skiftet jobb.
  • Foreldrefradraget: Utgifter til pass og stell av barn, for eksempel barnehage, SFO. Er forhåndsutfylt i mange tilfeller, men sjekk beløpet, og legg merke til at du i noen tilfelle får fradrag for reiseutgifter.
  • Gavefradrag: Hvis du ikke har oppgitt fødselsnummeret ditt er ikke beløpet kommet med i selvangivelsen.
  • Pendlerfradrag: Fradrag for de som må bo borte fra hjemmet på grunn av jobb, og selv dekker utgiftene sine. Også aktuelt for studenter som jobber på studiestedet i sommerferien, og dermed ikke reiser hjem.
  • Enslige forsørgere eller personer som forsørger ektefelle: Pass på skatteklassen. Klasse 2 gir et ekstra personfradrag som reduserer skatten med 12.208 kroner.
  • Alderspensjonister: Skattefradraget fremgår av skatteoppgjøret. Hvis du har gradert pensjon – pass på at skattemyndighetene har riktig prosentsats.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter