Nyttårsskattesnyterne: Blir avslørt av data eller av banken, får tilleggsskatt

BANKINNSKUDD, NYTTÅR, FORMUESSKATT: Hundrevis av millioner kroner blir hvert år tatt ut av bankene like før nyttår for å unngå formuesskatt. Litt ut i det nye året dukker pengene opp igjen på kontoen. Men nå blir skattesnyterne tatt.

For 20 år siden var de mye vanskeligere å oppdage.

Men i dag blir de tatt. Det er en annen elektronisk hverdag, og bankene har rapporteringsplikt, som også er skjerpet inn flere ganger. Dette er en type unndragelse som det er dumt å forsøke seg på i dag.

På tre år lurte rundt 150 personer i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold unna tilsammen 670 millioner kroner i dagene før nyttår.

Nyttårsskattesnyterne er oftest eldre mennesker med formue. De prøver seg gjerne flere ganger. Folk som har kontantformue over grensen for formuesskatt, og gjerne annen formue i tillegg.

– Vi ser at det er de samme som går igjen. De som blir tatt, oppdager vi ofte at har gjort dette over flere år, sier Skatteetaten.

De som blir tatt må i tillegg til å betale den formuesskatten de har forsøkt å snike seg unna, også betale tilleggsskatt på minst 30 prosent.

I alvorligere tilfeller er tilleggsskatten på 60 prosent. Noen saker ender med anmeldelse.

TIPS! Formuesskatten for 2012 er på 1,1 prosent og starter fra 750.000 kroner, det dobbelte for ektepar.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter